mainpage

Business FORUM

společnost s mnohaletými zkušenostmi, koncipuje, organizuje a pořádá kongresy, konference a semináře k aktuálním ekonomickým a právním tématům. Jako zcela nezávislá společnost spolupracujeme s řadou expertů, konsultantů
a manažerů z ekonomiky, vědy a politiky, kteří se podílejí na vytváření konceptů našich akcí. Specializujeme se především na témata z oblasti energetiky.

Rozhodující pro úspěch a konkurenceschopnost firmy je získávání nejnovějších odborných informací. Naším cílem je zprostředkovat Vám zkušenosti, nejnovější trendy a informace, jež Vám přinesou praktický užitek při realizaci Vašich záměrů. Účastníci našich kongresů a konferenci mají možnost komunikovat na vysoké úrovni a v odpovídajícím rámci.

Výměna informací s řídícími pracovníky, poradci a experty, kteří řeší stejné nebo podobné problémy nebo tyto problémy již úspěšně vyřešili, může být rozhodujícím faktorem pro rozhodnutí, která Vás přivedou k úspěchu.

Naše akce jsou určeny vyššímu a střednímu managementu a vedoucím pracovníkům, pro jejichž úspěch jsou nejnovější odborné informace nezbytností. Zkušení domácí i zahraniční experti Vám prostřednictvím mnoha příkladů z praxe, případových studií a diskusních fór přiblíží témata, která Vás zajímají. Podrobně zpracované konferenční materiály
v digitální podobě Vám pomohou ve Vaší každodenní práci.

Připravujeme

18. energetický kongres ČR
10.-11. dubna 2018, Praha

Napište nám