Připravujeme:

24. energetický kongres ČR

1. dubna 2025

 hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Není pochyb, že pro budoucnost Česka je energetika naprosto klíčová. Rok 2024 je rokem schvalování nové energetické politiky. Funkční energetická politika je strategickým zájmem státu. Státní energetická koncepce stanoví směr české energetiky do roku 2050. Zaměří se zejména na zajištění dostatku energie za přijatelné ceny, zajištění energetické bezpečnosti země, dekarbonizaci a udržitelnost. Zajímá vás, co stát udělá pro dosažení vytyčených cílů? Jaké k tomu má nástroje? Je schopen zajistit a posílit energetickou bezpečnost v době polykrize? Může si ČR v budoucnu dovolit dovozní závislost na elektřině? Není to příliš riskantní? Jak to bude s plynem? Jaký vývoj se očekává v německé energetice a jak ovlivní energetiku českou?

Česká republika přechází k bezemisní energetice, která by v budoucnu měla stát na obnovitelných zdrojích a jádru. Jaderné reaktory do roku 2030 nepostavíme, ale uhelné zdroje svoji činnost z důvodu neekonomičnosti ukončí. Musíme nahradit ca 43 % energetického mixu, tvořeného uhlím, novými zdroji. Přechod je třeba zvládnout za relativně krátkou dobu a vyžaduje obrovské investice. Odhady hovoří až o 4 bilionech korun. Zdrojů, které pokryjí budoucí spotřebu, budeme potřebovat opravdu mnoho. Chcete vědět kdo, kdy a za kolik je postaví? Jaké zdroje to budou? Jak motivovat investory k jejich výstavbě? Jaké legislativní změny přeměna energetiky ve střednědobém horizontu vyžaduje? Kdy budou konečně zrychleny povolovací procesy?
Jaké nástroje k pokrytí výroby elektřiny bude třeba prosadit u EK a bude to vůbec možné? Jak bude vypadat novela zákona systému EU ETS?

Přijďte načerpat informace o tom, co chystá regulátor v době transformace energetiky?

Plyn sehraje v následujících dvou dekádách nepochybně důležitou roli, zejména kvůli postupnému odklonu od uhlí. Budeme jím muset vykrýt jak výrobu elektřiny, tak i tepla. České teplárenství je dnes pod tlakem. Do roku 2030 má ukončit spalování hnědého uhlí, které se dnes na celkové výrobě tepla v SZTE podílí zhruba z 45 procent. Informujte se, jak zajistit budoucí přepravní trasy plynu do ČR? Jaké investice si to vyžádá? Jsou dodávky plynu do České republiky vyřešeny dlouhodobě? Je podpora biometanu dostatečná? Podceňuje Česko vodík? Jaká je budoucnost využití vodíku v ČR? Jak bude vypadat modernizace teplárenství?

Transformace energetiky je obrovskou výzvou i pro distributory. Modernizace sítě znamená především posílení její kapacity, což vyžaduje obrovské investice. Zavádění služeb akumulace, agregace a flexibility je v ČR oddalováno, přestože tyto služby tvoří nedílnou součástí modernizace energetiky.
Seznamte se s prioritními oblastmi rozvoje energetické infrastruktury? Jaké investice distributoři připravují a jakým překážkám čelí? Jak probíhá příprava EDC? Jaké jsou brzdy a problémy zavádění akumulace, agregace a flexibility v ČR? Proč se českým investorům vyplatí investovat do akumulace v zahraničí?